Rubber Cutting

Gummiskärning

Vi specialiserar oss på professionell skärning av gummi i olika former och storlekar, och erbjuder ett brett spektrum av tjänster för olika behov. Vårt företag erbjuder skärning av packningar, trimning av tätningsmaterial samt tillverkning av gummimonteringar och delar efter individuella beställningar.

Vi arbetar med olika typer av gummi, inklusive butadien-nitril, butadien-styren, eten-akryl, silikon, neopren med mera. Detta gör det möjligt för oss att bearbeta gummi med olika egenskaper, från mjuk och elastisk till mer hållbar och styv, beroende på projektets krav och kundens behov.

Vår utrustning och erfarenhet gör det möjligt för oss att utföra gummiskärning med hög precision och kvalitet. Vi garanterar snygga och raka kanter, vilket säkerställer perfekta sammanfogningar och ett utmärkt utseende på gummiprodukterna.

Vid behov erbjuder vi också tjänsten att beställa gummi enligt specifika kundkrav. Detta innebär att vi kan leverera gummi av vilken typ och tjocklek som helst, med hänsyn till projektets specifikationer och kundens preferenser.